مهندسی واقعی توسط یک حشره

مهندسی واقعی توسط یک حشره


جلّ الخالق

مهندسی واقعی توسط یک حشره

تصاویر زیر نمایش قدرت و عظمت آفرینش الهی است.او خدایی است که به هریک از موجودات،

قابلیت های ویژه آن ها را داده است. اوست که ذرات وجود، همه نشانه یکتایی و حکمت اوست

و این ما هستیم که همواره باید انگشت شگفتی بر دندان گرفته و

او را در همه حالات سپاسگزاری کنیم.

mohandesi15

mohandesi12

mohandesi18

mohandesi20

mohandesi28

mohandesi19

mohandesi17mohandesi10جلّ الخالق

مهندسی واقعی توسط یک حشره
mohandesi2

تصاویر زیر نمایش قدرت و عظمت آفرینش الهی است.او خدایی است که به هریک از موجودات،
mohandesi2

mohandesi7

mohandesi6

قابلیت های ویژه آن ها را داده است. اوست که ذرات وجود، همه نشانه یکتایی و حکمت اوست.
mohandesi1

mohandesi3

و این ما هستیم که همواره باید انگشت شگفتی بر دندان گرفته و

او را در همه حالات سپاسگزاری کنیم.

mohandesi4

mohandesi10

mohandesi8

نوشته شده توسط عباس معتقدیشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲:۳۱ ب.ظ

دیدگاه

You must sign in to post a comment.