امروز: / الخميس 04-رجب-1441 / Thursday 2020-February-27

مناسبت روز
پیام روز :

دریچه انسانیت

دریچه انسانیت

پروردگارا ! آیا شود که دریچه ای از انسانیت به روی این بنده نادان باز شود ؟

آیا شود که روزنه ای از مشکوه لایزال انوارت بر دل و جان تاریک این بنده سیاه دل گشوده گردد و شعاعی از خورشید درخشان رحمت بی کرانت بر اعماق جان پژمرده این بنده نافرمان پرتو افکند و جلوه ای از انوار بی پایان کرمت ، شامل حال این بنده ناشایست و فراری گردد ؟

آیا شود که این بنده ناسپاس که عمرش را به جهالت سپری نموده و به بیراهه رفته و هر روز و دقیقه اش قدمی از تو فاصله گرفته و به سوی شیطان نزدیک شده است؛ در این ماه برکت و رحمت، به سوی صراط راست و حمید رهنمون شده و به تو تقرب یابد و اسراری از جهان با عظمت آفرینش ، او را از غیر تو جدا و او را خدایی سازد ؟

آیا شود اکنون که او را در ماه روزه، به میهمانی خود فرا خوانده ای،با ادب بر سر سفره میهمانیت حضور یابد و نوری از مبارکی و میمنت این ماه بر جان بیمارش پرتو اندازد و داروی بیماریهای خود را از داروخانه رمضان باز یابد و با داروی دعا و انابه و استغفار، درد های جان و روح بیمار خود که ناشی از گناه و نافرمانی است را درمان بخشد؟

خدایا! در این ماه با برکت که سفره های بی پایان لطف و کرم خود را به روی ما گشوده ای، به ما چشم جان و دل عطا فرما تا به سمت این خان رحمت رهنمون گردیم و چشم به متاع ناچیز و فانی این دنیای دون نبسته و از گرسنگی و تشنگی در روزهای گرم این ماه، بهترین و لذیذ ترین خوراک ها را برای جسم و جان خود، به ارمغان ببریم و همه سلول های جسممان را غرق در رحمت بیکران تو ساخته و جان و روان خود را با یاد و ذکر تو به سمت چشمه های زلال معرفت و عشق تو گسیل داریم و در این ماه تو، بهشت جاویدان را در اعماق جان خود تبلور سازیم.

خدایا! آیا شود که از هر آنچه رنگ غیر توست ، نهان خود تهی کرده و به جز رنگ تو نپسندد و به جز یاد تو نیاندیشد و راه و رسم آدمیت پیشه خود ساخته و دأب وخوی انسانیت به خود گرفته واز هر چه و هرکس بوی متعفن حیوانیت دهد بی زار گردد و به حقیقت و باطن گناه و نا فرمانی واقف شود و گناه را نجاستی متعفن پندارد که چون نجاسات ظاهری که جسم وبدن را آلوده ومتعفن سازد ؛ گناه نیز روح و جان را آلوده و متعفن نماید ؟

خدایا ! نیک می دانم آنچنان که طبع آدمی از نجاست ظاهری بی زار است و از فرد آلوده به نجاست متعفن ظاهری گریزان ، موجودات معنوی همچون فرشتگان درگاهت نیز از روح و جان و باطن آلوده به نجاست و پلیدی گناه بی زار و گریزانند .

خدایا ! این بنده و تمام بندگان ناسپاس و نا فرمانت به هدایت های باطنی و فطری ، نیک می دانند ؛ آنچه از پلیدی و نجاست در گناه نهان است با قوه جاذبه ای منفی و غیر الهی ، به نام ابلیس ، آنان را به سوی خود فرا می خواند وآنان فریب خوش خط و خالی این اژدهای سمی و مخوف را خورده و طعمه دهان آتشین او شده ودار و ندار خویشتن را قربانی لذت های اندک و آنی درک این زیبایی فریبنده می نمایند وخویشتن را به قعر پرتگاه سقوط و حضیض ذلت و خواری دره فنا و نابودی می اندازند.

خدایا ! از تو می خواهم اسباب هدایت به سوی کویت را فرا رویم قرار دهی و مرا از در خانه ات نرانی .

پروردگارا ! تو را به فرشتگان مقربت ، به پیامبر عزیزت ، به اولیایت ، به خاندان پاک پیامبرت،به ماه رحمت و میهمانیت تو را قسم می دهم ؛ چشم نابینای باطنم را بینا فرما و گوش جانم را شنوای امر و نهیت کن و دل بیمارم را با ذکر و یاد تو ، شفا بخش . الا بذکرالله تطمئن القلوب.

آمین

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب وب سایت میباشد .

فلاح نت
قالب وردپرسقالب وردپرس